Utveckling


Ett intensivt forsknings och utvecklingsarbete pågår mer eller mindre ständigt hos oss. Det kan vara väldigt enkla saker som rör sig om några små unix-shellscript eller en kurs som håller på att utvecklas till riktigt omfattande forsknings och utvecklingsarbeten som pågår under flera år. 

De flesta projekten är av intern karaktär, av oss för oss. Några få är i samarbete med kunder. Vi håller en fullständigt neutral position vid samarbete, om så önskas under hårs sekretess och inga ägandekrav på patenträttigheter eller liknande, om kunden så önskar eller kräver.

Här nedan kommer vi att lägga upp de projekt vi har på gång som är officiella, för närvarande har vi ett tjugotal olika sådana här projekt.


   
       
IP Telefoni ersätter vanlig telefoni      

Vi tycker inte att GSM/UMTS/GPRS/3G mobiltelefoni och vanlig telefoni håller måtten. Dels för att de är operatörsberoende och dels för att de inte är tillräckligt skalbara inför framtiden. De kommer att vara omoderna inom fåtalet år.

Under ett intensivt arbete som pågått runt två år har börjat ta form. Vilken PC/bärbar dator eller PDA kan användas som telefon för att ta emot eller ringa upp vem som helst. De stora problemen för IP telefoni har traditionellt varit NAT och brandväggar samt dåliga nätverk, dessa problem har löstst till stor del. Genom att sammankoppla två mjukvaroväxlar GNUGK och ASTERISK med vårat eget system för att hantera telefonabonemang/individuella telefoner täcks alla IP telefonistandarder in. Ljudkvaliten är bättre än vanlig telefoni och har utökats med video/konferenssamtal i stereo för den som vill det. Alla former av internet anslutningar fungerar, modem, ADSL, kabel internet, trådlös internet och ISDN