Unix Education LTD


Ett Utbildnings och Forskning/Utvecklingsföretag som grundades hösten 2005.

De första åren hette företaget Ingenjörsfirman Steen som grundades 1997, företaget växte och ombildades år 2004 till Datorfirman Steen.

År 2006 köptes Datorfirman Steen upp av Unix Education LTD och ombildades till företaget U Education.

Var finns vi?
U Education har sitt säte i Fredriksdal/Nässjö och Unix Education LTD i Bristol, Storbritannien. Aktiviteter bedrivs över hela Sverige , främst Stockholm, Lund och Malmö samt Göteborg .

Beläggningen är ungefär 70 varierande uppdrag per år och av dessa är ca: 40 utbildningsuppdrag.

Unix Education LTD huvudverksamheter
UTBILDNINGAR
Företaget arbetar främst med tekniska utbildningsuppdrag inom sektorn operativsystem och datorkommunikation på alla nivåer. Men det förekommer också utbildningar inom programmering .

Utbildningarna bedrivs på konsulterande basis och är oftast skräddarsydda för kunden med egenutvecklat och eller köpt material, i egna eller kunds lokaler nära produktionen. På hyllan har vi 70 färdiga kurser. Utbildningarna sker på både Svenska och Engelska. En site kallad studenten drivs med allt publikt kursmaterial, som är avpersonifierat i vissa fall, här kan man förkovra sig utan att det kostar något.

FORSKNING & UTVECKLING
Det bedrivs också utveckling och viss forskning inom elektronik & telekommunikation, samt data . Denna verksamhet bedrivs oftast i helt egen regi och bedrivs i projektform. Det förekommer också utvecklingsarbeten på konsulterande basis. Kurs och utbildningsmaterial utvecklas också i egen regi och på kunders begäran samtidigt som systemlösningar skall integreras hos kunder.

PRODUKTER
Produktion förekommer av egenutvecklade produkter, kapaciteten är dock begränsad till små serier. I de fall vi tagit fram något som varit för en större publik har systemet sålts eller produktionen lagts ut. Sedan en tid tillbaka har vi också utökat verksamheten med elektronikbyggsatser av allehanda slag, dessa byggsatser riktar sig till privatpersoner och skolor. Design av skräddarsydda kretskort förekommer också. De flesta ritningarna på byggsatser är också publikt tillgängliga.

IP TELEFONI och WEBBRADIO/TV
Ytterligare en verksamhetsgren är tekniskt ansvar rörande implementation och utveckling av telebolaget CallToAll.

SERVER HOSTING & WEBHOSTING
Företaget har tre server-siter, i Nässjö, Fredriksdal samt Stockholm. Ett antal kunder hyr webbplatser samt co-location och e-post tjänster av oss.

Ingenjörsfirman Steen's Mål och Syfte Våra mål och Syften är att utbilda och sprida kunskap om teknik. Vi förespråkar de öppna och fria systemen. Vi vill med ett lättförståeligt språk och ett roligt sätt förklara och sprida kunskap om avancerade system och teknologier vad det än må vara. Teknik är till för att göra livet lite lättare att leva!

HUR VI JOBBAR INTEGRERAT MED KUNDEN

Företagsanpassade kurser
Kraven på professionell fortbildning har under de senaste fyra åren ändrat sig radikalt. Det efterfrågas inte så ofta som förr öppna kurser. Kunden önskar nu hellre företagsanpassade kurser/ skräddarsydda kurser som gör att de direkt efter avslutad kurs kan implementera kunskaperna i det dagliga arbetet.

Vi har därför specialiserat oss på skräddarsydda/företagsanpassade kurser i nära samarbete med kunden.

Vi behöver ofta bara två veckor för att sätta samman en komplett skräddarsydd kurs.

Nya tider nya krav
Numera lärs det ut på gymnasium och högskolor hur man installerar och underhåller operativsystem såsom Windows, Novell, Linux och FreeBSD.

Olika skolor väljer oftast att fokusera på ett eller två operativsystem. Detsamma gäller för programmeringsspråk som är ännu flera. Windows och Linux är nästan garanterat.

När det kommer till nätverkskunskaper och säkerhet så lär sig alla numera mer eller mindre om TCP/IP och om hur klienten fungerar i nätverket, och på de högre tekniska kurserna så kommer även servern in i bilden.

Databas-system är det sämre ställt med, ofta lär man bara ut grunderna i access och ibland även lite SQL, ofta då MySQL. De flesta nyutexaminerade kan dock inte mer än lite access.

 

Åren 1997 till 2006 Lite historisk bakgrund Firma Steen har arbetat med utbildningsuppdrag sedan den officiella starten mot årsskiftet 1997, med vissa avbrott. Dock har vi sysslat med undervisning och utbildning av barn och ungdomar samt vuxna sedan 1991.

Före 1996 bedrevs undervisningen på Hjalmar Lundbohms skola i Kiruna och Luleå Tekniska Teknisk högskolas filial i Kiruna. Efter 1996 har bedrevs undervisning på AMU i Malmö under en kort tidsperiod.

Hösten 1997 kördes kortare och längre kurser i samarbete med en rad företag och en förmedlare, Europaförmedlaren vilket betydde mycket för oss i början innan vi kom igång på allvar.

Under 1999 växte kontaktnätet inom branschen så pass mycket att det resulterade i att nästan alla som vi enbart arbetat hos eller blivit inslussade till i regi med förmedlaren återkom till oss på öppna marknaden.

Våren 2000 upphörde alla förmedlade uppdrag och vi tar endast in direktkunder, vilket var vårt huvudmål ända sedan starten 1997. Under denna verksamhetstid träffade vi också företaget Omicron och NAI.

Året 2001 visade sig vara ett häktiskt år med för mycket att göra, svårt att hitta kompetent arbetskraft i början för att trappas ner mot slutet.

År 2002 började lugnt med få uppdrag för att öka mot sommaren, men det vill inte riktigt ta sig då som år 2000 och 2001. Dock kommer många flera nya kunder inom och utom landet med förfrågningar och några bokningar. LärData och IBM får inte glömmas, utan dem hade vi inte varit där vi är idag, det gäller även de som vi också träffade våren 2000 NAI. Omicron är värd en alldeles särskild eloge.

Året 2003 började häktiskt dagen efter nyårsafton och har fortsatt så för att lugna ner sig i februari. Nytt är samarbetet med Active Learning, vilket vi kommer att få se mera av under detta år.

År 2004 ombildas Ingenjörsfirman Steen till Datorfirman Steen och huvudkontoret flyttas till Nässjö.

År 2005 bildas bolaget Unix Education LTD År 2006 Unix Education LTD bildar svenska bolaget U Education som förvärvar Datafirman Steen. Verksamheten fokuseras nu kring att skräddarsydda utbildningar samt ta fram systemlösningar med fokus på Unix/Linux/Windows i nära samarbete med våra kunder.

År 2006 Unix Education förvärvar 20% av Calltoall Oy genom att gå in som delägare och grundare av ToAll.

 

Före Ingenjörsfirman Steen grundades
Vi har arbetat med elektronik sedan 1979 och datorkommunikation sedan 1985 samt tekniska utbildningar sedan 1992 och tycker fortfarande att det är spännande. Som de flesta företag finns en bakgrundshistoria, detta företags historia grundades långt innan det registrerades. Hobbyverksamhet och aktiviteter inom elektronik och data startade ungefär runt 1981, om än i ytterst begränsad omfattning. Under åttiotalets tidigare hälft var dessa aktiviteter inriktade på elektronikkonstruktion med begränsade serier av egna produkter, exempelvis AkvareiAlarmet och Amiga Outland Sampler samt olika typer av SSAV TV dekodrar.
Nämnas måste också att under hela åttiotalet och en bit in på nittiotalet utvecklades högpresterande vätskedrivna hobbyraketer .

Under åttiotalets senare hälft installerade vi Satellit-Tv systemet Allemansparabolen i relativt stor skala tillsammans med våra dekodrar och sålde Amiga Outland Sampler . Under hela nittiotalet bedrevs aktiviteter inom service och support samt nyinstallationer av datorsystem för tryckeri branschen i Norrland. Själv har jag som grundare av Ing-Steen arbetat som lärare och utbildare inom både gymnasieskola och högskola under hela nittiotalet parallellt med de övriga sysslorna.

Braxen BBS
Braxen BBS grundades av Per Brax runt 1987/88. Vi var en liten kämpande skara, vilka samlade ihop pengar till den dyra investeringen av dator, telefonlinje med mera. Braxen BBS drevs på ideell basis med anslutning till FidoNet under många år och blev vår samlingspunkt både i den virtuella världen och den riktiga.

FidoNet
Fidonet var av största intresse för oss, ett nätverk likt Internet, världsomspännande. Hela FidoNet var ideellt uppbyggt. Vi sörjer också FidoNet litet. Under Kiruna BBS fanns hela Hjalmarlundbohmsskolans gymnasium med alla elever som potentiellt kunde få en fidonet adress.

Kiruna BBS
1993/94 grundades Kiruna BBS av Peter Steen och Per Brax samt Ola Westin och Tobias Minde.

Lina BBS
Efter det att jag flyttat söderöver, från Kiruna, där jag helst skulle ha velat bo kvar, startade vi upp en ny BBS. 1996. Dock på BBS:ernas höst, det finns inte många kvar nu, dock ej heller Lina BBS. Lina BBS blev denna Internet site i stället. Lina BBS fanns mest till som komplement under övergång till Internet.

Peter Stéen