VÄLKOMMEN till Unix Education LTD

Bäst på olika tekniska kurser...

 
Unix Education Ltd är ett utbildningsföretag med säte i Nässjö, Stockholm och hela Sverige som arbetsfält.

Sedan 1997 har vi utbildat på företag och skolor i olika tekniska områden
(läs mer under kurser)


Vi utbildar i mer än 80 olika kurser. Vi erbjuder även sräddarsydda kurser.

Utbildningsplatsen är oftast hos företaget.