Företagsanpassade Kurser


HUR VI JOBBAR INTEGRERAT MED KUNDEN

Kraven på professionell fortbildning har under de senaste fyra åren ändrat sig radikalt. Det efterfrågas inte så ofta som förr öppna kurser. Kunden önskar nu hellre företagsanpassade kurser/ skräddarsydda kurser som gör att de direkt efter avslutad kurs kan implementera kunskaperna i det dagliga arbetet.

Vi har därför specialiserat oss på skräddarsydda/företagsanpassade kurser i nära samarbete med kunden.

Vi behöver ofta bara två veckor för att sätta samman en komplett skräddarsydd kurs.

Nya tider nya krav
Numera lärs det ut på gymnasium och högskolor hur man installerar och underhåller operativsystem såsom Windows, Novell, Linux och FreeBSD.

Olika skolor väljer oftast att fokusera på ett eller två operativsystem. Detsamma gäller för programmeringsspråk som är ännu flera. Windows och Linux är nästan garanterat.

När det kommer till nätverkskunskaper och säkerhet så lär sig alla numera mer eller mindre om TCP/IP och om hur klienten fungerar i nätverket, och på de högre tekniska kurserna så kommer även servern in i bilden.

Databas-system är det sämre ställt med, ofta lär man bara ut grunderna i access och ibland även lite SQL, ofta då MySQL. De flesta nyutexaminerade kan dock inte mer än lite access.