Microsoft - Säkra upp Server 2003

Windows säkerhet

Säkra upp Server 2003

Detta går vi igenom:
Certificate Authority, vad används det till,
vilka typer av servrar finns vad gäller för
dessa servrar? PKI komponenter logiska
infrastrukturens säkerhet.
CA hirarki, certifikatkedjor, typer av CD
hirarkier Certifikat distribution g örnyelse,
återkallande avlyssna certifikathändelser
CA administrativa roller AD säkerhet, wins,
lmhosts, Säkra upp DNS, IPSEC säkra intern
kommunikation med IPSEC.  
Extra om e-post tvättning med Exchange
sinks, Bayes Theorem m.m  

Känna till i vilken ordningsföljd man
bör installera Server 2003 på ett
säkert sätt och vilka olika saker
som kan hända om man hoppar
över något av dessa.