Microsoft - Server 2003 Basics

(4 dagar)

Server 2003 Basics

Mål och syfte
Kursen ger systemtekniker, supportpersonal och nätverksadministratörer m fl en grundläggande plattform för att förstå och att kunna installera, underhålla och felsöka Microsoft Windows Server 2003.

På denna kurs får kursdeltagaren kunskaper och färdigheter i hur du ska installera, konfigurera, felsöka och underhålla Windows Server 2003 som domänkontrollant och medlem samt stand alone och dess klienter i ett större nätverk med flera domäner. Dessutom lär sig deltagaren att föstå samt arbeta med Active Directory och LDAP.

Uppläggning
Under kursens gång varvas teori med laborationer, i denna kurs utför deltagarna tolv laborationer. Fördelningen mellan teori och laboration är 40/60.

Efter genomgången kurs skall deltagarna ha fått kunskap och ökad insikt i att:

 • Introduktion till Server 2003
 • Administrera Server 2003
 • Användarkonton
 • Grupp konton
 • Dator konton.
 • Filer och Kataloger.
 • Säkerhetskopiera
 • Underhåll av operativsystemet
 • Underhåll av enheter och drivrutiner
 • Arbeta med Server 2003 disk storages, mirror, raid growable
 • Återställa efter haverier
 • Förstå och arbeta med AD
 • Resursövervakning/performance monitor.
 • LDIFDE kommandot
 • IIS
 • Skrivare server och klienter
 • E-Post system
 • Arbeta med och konfigurera MMC
 • Redundans
 • Sammankoppling med Unix / Linux

Förkunskaper
Kursdeltagaren bör vara van vid gränssnittet i Windows 95/98/Windows NT samt ha god erfarenhet av PC-hårdvara och lokala nätverk. Eftersom t ex hantering av användarkonton och nätverksresurser inte tas upp under kursen bör hon/han också ha förkunskaper motsvarande kurs Windows NT Workstation

Lämpligt efterföljare till denna kurs är TCP/IP.

Kurslängd: Fyra dagar