Microsoft -TCP/IP Server 2003 network infrastructure

(4 dagar)

TCP/IP Server 2003 network infrastructure

Mål och syfte
Den här kursen är speciellt för dig som är Nätverksadministratör, Systemingenjör eller Supportpersonal som arbetar med NT i en TCP/IP miljö.

Kursen ger kursdeltagaren kunskaper i att installera, konfigurera och testa TCP/IP. Hon/han får lära sig att tilldela giltiga IP adresser till datorer i lokala nät samt definiera subnätmask och IP adressområden för datorer i routade nätverk. Kursdeltagaren lär sig också att använda och förstå specifika nätverkstjänster som DHCP, DNS och WINS och routing samt remote access.

Uppläggning
Kursens upplägg är sådant att den riktar sig till ca 10 deltagare. Diplom erhålls vid kursens slut. Under kursen utförs laborationer av både teoretisk och tillämpad karaktär. Kursmaterialet är på Engelska.

Deltagaren skall efter kursen kunna implementera och ställa i ordning en Microsoft Server med nedanstående tjänster med TCP/IP samt redogöra för och förstå innebörden av:

 • Define TCP/IP and describe its advantages on Windows Server 2003
 • Install and configure Microsoft TCP/IP.
 • Test a TCP/IP configuration with the Packet InterNet Groper (PING) and IPCONFIG utilities.
 • Identify the network ID and host ID.
 • Explain the function of a subnet mask.
 • Explain super netting and vlsm
 • Explain the difference between static and dynamic IP routing.
 • Configure a computer running Windows Server 2003 to function as a dynamic IP router.
 • Use the TRACERT utility to isolate route or network link problems.
 • Explain how a dynamic host configuration protocol (DHCP) client obtains IP addresses from a DHCP server.
 • Install and configure a DHCP relay agent.
 • Back up and restore the DHCP database.
 • Describe the types of services provided by NetBIOS over TCP/IP.
 • Explain how the HOSTS file resolves a host name to an IP address on local and remote networks.
 • Modify the HOSTS file so that host names are resolved correctly.
 • Describe the function of Windows® Internet Name Service (WINS).
 • Plan and implement various DNS servers and clients.
 • Implementing DNS infrastructure and understand the zonefiles attributes
 • Define management information base (MIB).
 • Install and configure Microsoft SNMP Service.
 • Use Windows NT utilities for diagnosing problems.
 • Troubleshoot an IP network using TCP/IP utilities.
 • Install and maintain secure remote access server/client with PPTP, L2TP, IPSEC

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande kurs Windows NT Server kursen.

Lämplig uppföljare till denna kurs är IIS.

Kurslängd: Fyra dagar