Microsoft - Exchange server

(4 dagar)

Exchange server
Under Exchange kursen lär sig deltagarna att förstå hur ett komplett epost system fungerar med alla tjänster och protokoll, allt från MTA till MUA. Allt med fokus på Micorsoft Exchange

Momentet behandlar

 • Installationoch uppställing av Exchange server:
 • E-mail tjänster under en windows domän
 • IMAP, POP, SMTP
 • Skapa postlådor
 • E-post konton
 • Kontakt grupper och Mailgrupper
 • Autosvarsgrupper
 • SpamFilter
 • Mailserver kluster
 • Underhåll och konfiguration via Microsoft Management Console (MMC)
 • Säkerhetskopiering och återställande av exchange databasen efter systemfel
 • Sammankoppling av exchange servrar med varandra och andra liknande system
 • Webb mail system
 • Resursövervakning av Exchange samt SMTP trafik

Labbmomenten tar upp

 • Installera Exchange
 • Skapa och underhålla exchange objekt
 • Ansluta Outlook och Outlook web access till exchange server
 • Hantera Exchange System Manager
 • Skapa exchange lagrings grupper och databaser
 • Skapa publika replikeringskataloger för olika ändamål
 • Analysera och övervaka exchange

Förkunskaper
Microsoft server 2003 eller liknande samt TCP/IP och viss erfarenhet av AD samt namnservrar.

Målgrupp
Administratörer och systemplanerare vilka tillika behöver kunskaper om att sätta upp Mailserver med Microsoft produkter och kanske har vuxit ur Server 2003 medföljande smtp och pop server. Kursen riktar sig också till de som behöver förstå hur mailservrar arbetar samt tekniken bakom.

Litteratur
Microsoft Exchange kursmaterial samt eget material.


   
Engelska nyckelord
 • Installing or upgrading to Exchange xxxx Server
 • Configuring Active Directory™ services, administrative groups, and Public Folder solutions
 • Deploying clients such as Microsoft Outlook® and Outlook Web Access and configuring recipient objects for e-mail, Instant Messaging, and Chat
 • Troubleshooting messaging connectivity and resolving problems with clients, routing, foreign mail systems, and links between servers
 • Strengthening server security using v.3 certificates, virtual servers, and Key Management Server
 • Optimizing messaging, collaboration, and calendaring services, including managing the Microsoft Web Storage System
 • Developing a backup and recovery plan for system and user data