Webbservrar och dess tillbehör


Kurserna vänder sig till teknisk personal som ska installera och konfigurera olika sorters webbservrar. De får lära sig vad som behövs för att sätta upp och underhålla en webbserver.

Efter kursen kommer hon/han att kunna installera, konfigurera och ge support på en webbserver.