Microsoft - IIS Internet Information Server

( 3 dagar )

IIS

Mål och syfte
Kursen vänder sig till teknisk personal som ska installera och konfigurera Internet Information Server. På denna kurs får kursdeltagaren information om Internet-produkter från Microsoft och får lära sig vad som behövs för att sätta upp och underhålla IIS(Internet Information Server). Efter kursen kommer hon/han att kunna installera, konfigurera och ge support på Internet Information Server.

Uppläggning
Kursens upplägg är sådant att den riktar sig till ca 10 deltagare. Diplom erhålls vid kursens slut. Under kursen utförs laborationer av både teoretisk och tillämpad karaktär. Kursmaterialet är på Engelska.

Efter kursen skall deltagaren kunna ställa i ordning samt redogöra för:

 • List and describe the key features of Microsoft Internet Information Server version
 • Install IIS on an Intel-based computer platform running Microsoft Windows NT® Server network operating system.
 • Configure IIS using the Internet Service Manager snap-in for Microsoft Management Console and hypertext markup language (HTML)-based administration tools.
 • Explain the major architectural components that comprise IIS.
 • Establish WWW Service, FTP Service, SMTP Service, and NNTP Service.
 • Implement Windows NT Server and IIS security features.
 • Explain and implement Secure Sockets Layer (SSL) authentication to a Web site running on IIS.
 • Add virtual servers and directories hosted on IIS. Enhance a Web site hosted on IIS with active server pages.
 • Setup and implement smtp mailserver with normal and virtual domains
 • Setup and implement pop3 server with pop user accounts and virtual users
 • Index a Web site with Microsoft Index Server version.
 • Explain and configure Microsoft Transaction Server.
 • Analyze and manage Web sites with Microsoft Site Server Express.

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande kurs Windows NT Server och TCP/IP.

Lämplig uppföljare till denna kurs kan vara Datasäkerhet på djupet

Kurslängd: Tre dagar