Unix - Solaris Grundkurs

(3 dagar)

Förkunskaper: Datorvana

Kursmål
Kursen skall ge eleven en introduktion till UNIX och Sun Solaris med grundläggande UNIXkommandon, viktiga UNIX-verktyg samt förståelse för vanliga förekommande begrepp

Efter kursen skall deltagaren kunna

 • Använda UNIX och Sun Solaris operativsystem i det dagliga arbetet på en UNIX/Solaris arbetsstation.
 • Filstruktur, sökvägar och tillhörande filkommandon.
 • Använda grundläggande UNIX-kommandon: skapa, namnändra, kopiera, flytta och radera filer och kataloger
 • Visa, analysera, sortera, jämföra och skriva ut innehåll i filer.
 • Söka efter filer samt textmönster i textfiler.
 • Tilldela accessrättigheter, samt ändra ägare och grupptillhörighet på filer och kataloger.
 • Använda texteditorn Vi.
 • Skapa och hantera arkivfiler samt komprimera filer.
 • Hantera magnetband, floppy och CD-ROM.
 • Adminstrera bakgrundsjobb och systemprocesser
 • Begreppen standardin , standardout och standarderror, och i samband därmed omdirigering och filter.
 • Använda remote login och filöverföring.
 • Kommandon för backup: tar, compress, cpio och mt minneshantering.
 • Sätta upp användarmiljön: konfigureringsfilerna .profile, .kshrc, .login och .cshrc.
 • Använda grundläggande Korn och C shell funktioner, Bourne och Korn shell med metatecken, variabler, alias, history samt anpassning av användarmiljön.
 • Reguljära uttryck i samband med kommandona grep, egrep, sed och awk.
 • Grundläggande programmering i Korn shell
 • Grundläggande nätverkskommandon och begrepp.
 • Skriva ut dokument och lista utskriftskön.
 • Använda grundläggande funktioner i fönstersystemet CDE: Frontpanelen.
 • Använda hjälpfunktioner, programhanteraren, arbetsinställningar, elektronisk post, utskrifthanteraren och textredigeraren.