Unix - RedHat / AIX Unix kickstart

(1 dag)

Endagars kickstart kurs Unix
Under endagars kursen för att komma igång med unix går vi igenom nedanstådende rubriker. Tempot är relativt högt och laborationer är insprängde i genomgångarna. Varje deltagare behöver alltså en dator framför sig under momenten.

Kursen är tänkt för de som redan jobbar i AIX men vill snabbt komma igång med RedHat linux eller tvärt om.

Unix RedHat eller andra linux dialekter kan tillämpas. Kursen är tänkt att passa utvecklare/programmerare/användare.

Inloggningsmiljö
Logga in & Logga ut
Terminalen
Program och inbyggda kommandon
Manual Sidorna
Kommando history
Alias

Filhantering
Grundläggande filhantering
Lista filer i ett bibliotek
Hitta filer
Fil attribut
Filtyper
Filtyper och accessrättigheter
Kopiera filer
Flytta filer- Ändra namn
Länkade filer- hårda länkar
Ta bort (avlägsna) filer
Ändra åtkomst (access)rättigheter
Utskrift av filer

Textredigering och visning
Vi- editor
tail, head

Omdireigeringar och sökning av information
Output (utdata) omdirigering
Pipes
Filnamn metatecken
Reguljära uttryck
grep och reguljära uttryck

Grundläggande administration
Bakgrundsprocesser
Process status
RedHat UNIX bibliotek struktur
Innehåll i typiska UNIX bibliotek.
Shell variabler
Uppstart scripts
Boot procedur / ta upp systemet
Daemon processer
Starta och stoppa bakgrundsprogram och demoner
chkconfig & service
cron Daemon
Ta ner UNIX system
Backup hantering med tar
Lägga till och ta bort användare

Nätverksinställningar
Läsa och skriva mail
Visa om man tar emot meddelande mesg
Skicka meddelande till en annan inloggad användare med write
Nätverksinställning i ordning ?

Kursmaterial : Unix & X från början + kurspärm