Unix - Unix sysadmin fortsättning

(5 dagar )

Systemadmin Fortsättning

Kursmål
Kursen skall lära deltagaren att konfigurera Solaris i nätverk med NFS (Network File System)och NIS (Network Information Service) samt bl a att konfigurera Jumpstart.

Efter kursen skall deltagaren kunna:

 • Förstå syslogd-demonen och dess händelseloggning
 • Skapa virtuella diskbaserade system (JFS, Ext3FS och olika raid system)
 • Swaphantering
 • Nätverket, kommandon och filer
 • Konfigurera NFS
 • Sätta upp och planera Samba (Windows och Unix i samma miljöer)
 • AppleShare server under Unix
 • X-Terminaler och enklare kluster
 • Automonteringar
 • Hantering av "crash dump-"och "core"-filer
 • RBAC (role based access control)
 • Tillgängliga modeller av namnservice (DNS,NIS,NIS+,LDAP)
 • Konfigurera NIS
 • Konfigur era JumpStart

Förkunskaper
Denna kurs kräver kunskaper motsvarande Systemadmin Grund och gärna en del kunskaper om TCP/IP.