Unix - Unix Systemadministration & Cluster
(4 dagar)

Unix SysAdmin & Cluster Kursen riktar sig till den som är eller skall bli Unix administratör men behöver komplettera samt friska upp sina kunskaper. Unixkursen passar till de senaste revisionerna av HP-UX , Solaris, AIX samt linux och BSD versioner. Kursen är på fyra dagar och innehåller en mängd laborationer. Läraren lyfter fram och fokuserar på det operativsystem som eleverna nyttjar eller kommer att nyttja i sitt dagliga arbete. Till kursen finns också ett frivilligt självtest som man kan göra före kursen.

Kursmoment

 • Introduction to Unix Administration
 • Administration Utilities
 • Files and Directories
 • Processes
 • Startup and Shutdown
 • Managing Users
 • Users Environments
 • Logins and Terminals
 • Device Management
 • Filesystems
 • TCP/IP Networking
 • Distributed File Systems
 • Backup and Restore
 • Backup Techniques
 • Printing
 • Monitoring & Updating
 • Installation
 • The Way Ahead
 • Accounting
 • Unix clusters

Agenda:
Day 1: 1-4
Day 2: 5-8
Day 3: 9-14
Day 4: 15-20

Detta är kursinnehållet i korta drag

Kursmål
Deltagaren skall lära sig att handha det dagliga underhållet i form av filhantering,säkerhetskopiering, processkontroll, användaradministration och skrivarkonfiguration, enhetshantering med mera.

Litteratur
Egen pärm plus komplement i form av lämplig ännu ej utsedd kursbok.

Efter kursen skall deltagaren kunna:

 • Diskutera klient-servermiljö och andra viktiga systemadministrativa termer och begrepp
 • Göra en standardinstallation av Unix och även installera patches (felrättningar)
 • Vara väl orienterad i Unix filträd
 • Förstå och utföra uppstart och nedtagning av systemet
 • Hantera de olika mekanismerna och procedurerna för tillägg av programvara (paket)
 • Lägga till användare i systemet med hjälp av olika verktyg och kommandoradsmetoder
 • Konfigurera användarnas initieringsfiler så att inloggningsmiljön blir enhetlig
 • Förstå och ändra systemlägen på ett Unixsystem.
 • Ställa in filbehörigheter
 • Hantera diskenheter
 • Namnge och konfigurera enheter i Unixsystem
 • Övervaka och montera filsystem inklusive CD-ROM-och diskettenheter
 • Arbeta med verktyg för att visa information och partitionera diskar
 • Olika unix filsystem ufs, olika journaliserande filsystem.
 • Uföra underhåll av icke konsistenta filsystem
 • Hantera processer
 • Konfigurera skrivartjänster
 • Utföra säkerhetskopiering och återskapa förlorad information
 • Implementera grundläggande systemsäkerhet.
 • Förstå syslogd-demonen och dess händelseloggning
 • Skapa virtuella diskbaserade system (JFS, Ext3FS och olika raid system)
 • Swaphantering
 • Nätverket, kommandon och filer
 • Konfigurera NFS
 • X-Terminaler och enklare kluster
 • Automonteringar
 • Tillgängliga modeller av namnservice (DNS,NIS,NIS+,LDAP)
 • Klustermodeller och klusterhantering