Unix - Unix nätadmin
(5 dagar )

Unix Netadmin 5 dagar
(TCP/IP NÄTVERKSADMINISTRATION )

Kursmål
Kursen skall ge de kunskaper som krävs för att planera,skapa, administrera och felsöka ett LAN (Local Area Network). Praktiska övningar kring planering,konfigurering och felsökning av nätverk såväl som IP-routing (Internet Protocol), DNS (Domain Name Service),DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Efter kursen skall deltagaren kunna:

 • Likheter och skillnader mellan ISO/OSI-och TCP/IP-modellen
 • Beskriva de viktigaste TCP/IP-protokollen
 • Konfigurera routing och routingtabeller
 • Konfigurera subnätmasker (även variabel längd)
 • Lägga till Internet-och RPC-tjänster (Remote Procedure Call)
 • Konfigurera DHCP-klienter och servrar
 • Beskriva tillgängliga verktyg för nätverkshantering och övervakning
 • Konfigurera DNS
 • Konfigurera en NTP-klient
 • Konfigurera ett Solaris-system som en IPv6-nod eller router
 • Planera ett lokalt TCP/IP-nät (LAN)
 • Använda verktyg för felsökning och underhåll av nätverk.
 • Installera en enkel brandvägg.

Förkunskapskrav
Kunskaper motsvarande Unix Systemadmin Grund och Unix Systemadmin Fortsättning plus TCP/IP Basics. Efter fullbordad kurs erhålles ett diplom.

Till denna kurs finns ett antal spännande tilläggskomponenter.