Unix - SuSE Unix Systemadministration

(4 dagar)

Mål och syfte
Kursen vänder sig primärt till er som ska administrera och underhålla ett Linuxsystem.

Kursen syftar till att utveckla dina allmänna kunskaper inom Linux mot en mer avancerad nivå. Kursen ger dig färdigheter att administrera och underhålla ett Linuxsystem. Detta gör vi genom suggestopedi och traditionella studiemetoder.

Deltagaren skall lära sig att handha det dagliga underhållet i form av filhantering, säkerhetskopiering, processkontroll, användaradministration och skrivarkonfiguration. Dessutom lär vi oss också enhetshantering, uppgraderingar och installationer av och i en Linux miljö.

Utförande
Kursen varvar teori och praktik, fördelningen är runt 50% teori och 50% praktiska övningar av relevant karaktär. Kursen är indelad i 21 moment som framgår nedan.

Contents

 1. Introduction to Unix Administration
 2. Administration Utilities
 3. Files and Directories
 4. Processes & Memory
 5. System startup and Shutdown
 6. Managing Users
 7. Users Environments
 8. Accounting
 9. Monitoring and updating
 10. Filesystems
 11. Backup and Restore
 12. Backup Techniques
 13. Installation
 14. Installation of packages
 15. Network installation
 16. Automated installations
 17. The way ahead

Förkunskapskrav
Denna kurs kräver kunskaper motsvarande Unix Grundkurs och god datorvana i övrigt. Efter fullbordad kurs erhålls diplom. Kursen passar också bra för Unixadministratörer som vill skola in sig på SuSE Linux.

Kurslängd
Kursen är på 4 heldagar. Varav ungefär hälften är laborationer.

Kursmaterial
Ett gediget eget och välprövat kursmaterial som kompletteras med en kursbok: " Unix Power Tools samt Essential System Administration Dessutom medföljer en stor samling dokument rörande Linux, den sk HOWTO familjen. Självfallet medföljer även En Linux distribution. Produktspecifik kurslitteratur rekommenderas också SuSE Linux 9.3 professional eller SuSE Linux 10 professional.