Unix - Solaris Systemadministration 2
(2 dagar)

Solaris Systemadministration 2
Denna kurs är en fortsättning av Systemadministration I och riktar sig till systemadministratörer som skall ansvara för Sun Nätverk. Deltagren lär sig hårdvaran och dess periferienheter. Deltagaren lär sig konfigurera Solaris i Nätverk med NFS (Network File System) och NIS (Network Information Service). Deltagaren får bl.a också lära sig konfigurera Jumpstart.

Kursmål
Kursen skall lära deltagaren att konfigurera Solaris i nätverk med NFS (Network File System)och NIS (Network Information Service) samt bl a att konfigurera Jumpstart.

Efter kursen skall deltagaren kunna

 • Förstå syslogd-demonen och dess händelseloggning
 • Skapa virtuella diskbaserade system
 • Pseudo-filsystem och swaphantering
 • Nätverket:kommandon och filer
 • Konfigurera NFS
 • CacheFS
 • Automonteringar
 • Hantering av "crash dump-"och "core"-filer
 • RBAC (role based access control)
 • Tillgängliga modeller av namnservice (DNS,NIS,NIS+,LDAP)
 • Konfigurera NIS
 • Konfigurera JumpStart
 • Använda Solstice Management Console och Adminsuite.