Unix - Solaris Systemadministration 1

(4 dagar)

Solaris Systemadministration 1
Deltagaren lär sig att installera Solaris samt handha det dagliga underhållet i form av filhantering, säkerhetskopiering, processkontroll, användaradministration och skrivarkonfigurering m.m Efter kursen har deltagaren de färdigheter som krävs för att utföra dessa nödvändiga systemadministrativa uppgifter i Solaris

Kursmål
Deltagaren skall lära sig att installera Solaris samt handha det dagliga underhållet i form av filhantering, säkerhetskopiering, processkontroll, användaradministration och skrivarkonfiguration mm.

Efter kursen skall deltagaren kunna
 • Diskutera Suns klient-servermiljö och andra viktiga systemadministrativa termer och begrepp
 • Göra en standardinstallation av Solaris och även installera patches (felrättningar)
 • Identifiera funktionen hos Solaris root-katalog
 • Aktivera 64-bitars kapacitet i ett Solaris-system
 • Förstå och utföra uppstart och nedtagning av systemet
 • Använda kommandot pkgadd för tillägg av programvara (paket)
 • Lägga till användare i systemet med hjälp av Admintool och kommandoradsmetoder
 • Konfigurera användarnas initieringsfiler så att inloggningsmiljön blir enhetlig
 • Förstå boot-protokoll och optioner och kunna ändra boot- parametrarna EEPROM
 • Förstå och ändra systemlägen på ett Solaris-system
 • Ställa in filbehörigheter med hjälp av ACL (Access Control Lists)
 • Hantera diskenheter
 • Namnge och konfigurera enheter med hjälp av namnkonventionerna i Solaris 8
 • Övervaka och montera filsystem inklusive CD-ROM-och diskettenheter
 • Använda format för att visa information och partitionera disken
 • Solaris ufs filsystem
 • Uföra underhåll av icke konsistenta filsystem
 • Hantera processer
 • Konfigurera skrivartjänster
 • Utföra säkerhetskopiering och återskapa förlorad information
 • Implementera grundläggande systemsäkerhet.