Unix Administration


Detta är definitivt vårt huvudämne, det stabilaste operativsystemet som finns tillängligt för allmänheten. Vi har arbetat aktivt med Unix sedan 1989, vi införde Linux i undervisningen redan 1992 vid Högskolan i Kiruna.

Lär dig litet mera, vi har kurser för både nybörjare och den erfarne.