Programmering

Programmeringskurser i klassiskt maner, 50 % teori och 50 % laborationer.

Nybörjare bör överväga att börja med C eller Shellscript. Kurserna är plattformsneutrala med undantag för shellscript.