Programmering - C ++

( 4 dagar )

Har du elementära kunskaper i programmering, gärna grunderna i C eller liknande språk och vill utveckla din förmåga att skriva mer komplexa program?

På den här kursen får du lära dig objekt orienterad programmering från grunden med C++ och användning standard klassbibliotek. Det förekommer rikligt med övningar unde rkursen, fördelningen är nära 50/50.

Mål och syfte
B
ehärska C++ programmering för att kunna skriva mindre applikationer i C++. Du kommer också att öka din produktivitet genom att kunna arbeta enligt objektorienterade modeller.

Målgrupp
Alla som kan programmera och behöver lära sig C++

Förkunskaper
Du bör ha grundläggande kunskaper i språket C eller motsvarande språk.

Nästa steg
C++ programmering, fördjupning.

Kursinnehåll

 • Objektorienterad programutveckling
  • grundläggande begrepp
  • egenskaper hos språket
  • C++ i olika miljöer
  • historik och standardisering
 • Översikt C++
  • grundläggande syntaxregler
  • main-funktionen och anrop till andra funktioner
  • variabler och typer
  • de vanligaste operatorerna
  • parameteröverföring i C++
  • programflödeskontroll
  • härledda, egendefinierade typer
  • iostream-biblioteket
 • Utvecklingsmiljön
  • operativsystemen
 • Variabler och typer
  • skillnaden mellan definition och deklaration
  • namnregler
  • heltalstyper och flyttalstyper
  • tecken, konstanttecken och escape-sekvenser
 • Programflödeskontroll
  • flera satser i ett block
  • villkor -if och if-else, nästlade if-else
  • slingor med for, while och do-while
  • Switch-satsen
 • Uttryck och operatorer
  • operator kontra operander
  • språkets grupper av operatorer
  • prioritet och associativitet
  • Sizeof-operatorn
  • typkontroll och implicit/explicit
  • typkonvertering i C++
  • funktionsdefinition (prototyp) kontra definition
  • strukturering
  • parameteröverföring och returnering
  • synlighetsregler
  • lokala variabler
 • Preprocessorn
  • makron
  • inkludering av headerfiler
  • villkor för kompileringen
 • Vektorer och pekare
  • vektorer
  • pekare är minnesadresser
  • sambandet mellan vektorer och pekare
  • vektornamn som pekare
  • pekare som vektornamn
  • dynamisk minnesallokering
  • pekare till funktioner
 • Klasser
  • kombinera data i klasser
  • pekare till klasser
  • konstruktor, destruktor
  • medlemsfunktioner
 • Modularisering
  • implementation
 • Standardbiblioteket
 • Vanliga fel