Programmering - C ++ fördjupning

( 2 dagar )

Har du elementära kunskaper i C++ och vill utveckla din förmåga att skriva större och mer komplexa program? På den här kursen får du lära dig mer om design, implementation och användning av klassbibliotek och intelligent återanvändning. Vi studerar bland annat hur du arbetar med klasshierarkier, multipla arv och polymorfism. Med de kunskaper du får under den här kursen ska du kunna utveckla din C++ programmering från det enkla till det kvalificerade!

Mål och syfte
Att behärska avancerad C++ programmering för att kunna skriva större program. Du vill också öka din produktivitet genom att kunna använda och utforma klassbibliotek

Målgrupp
Alla som behöver utveckla sina kunskaper i C++.

Förkunskaper
Du bör ha grundläggande kunskaper i språket C++, motsvarande vår kurs Programmering med C++.

Nästa steg
Andra programmeringsspråk.

Kursinnehåll

 • Repetition av klasser och arv i C++
 • Språkfördjupning
  • konstruktorer, destruktorer
  • tilldelningsoperatorn
  • ortodox kanonisk klassform
  • anropsordningar för konstruktorer och destruktorer
  • arvsformer, synlighet
  • virtuella funktioner och destruktorer
  • virtuella basklasser
  • medlemstyper (class, struct, union, enum, typedef)
  • nästlade klasser
  • klassglobala variabler (static)
  • funktionspekare
  • medlemsfunktioner och överlagring
 • Operatoröverlagring
  • restriktionsregler
  • medlem kontra icke medlem
  • operatorer
 • Strömmar
  • klasstrukturen för iostream-biblioteket
  • egendefinierad in- och utmatning
  • formatering
  • egendefinierade manipulatorer
  • filhantering
 • Preprocessorn
  • makron och symboler
  • villkorlig kompilering
 • Mallar/Templates
  • funktionstemplates, klasstemplates
  • minnesaspekter, typekvivalens
 • Undantagshantering
  • felhantering
  • kasta och fånga undantag
  • semantik för undantag
 • Dynamisk typkonvertering
 • Namnrymder
 • Smarta pekare
 • Samlingar och iteratorer
 • Minneshantering
 • Konstruktorallokering
  • resurshanteringsobjekt
  • initiering i klassbibliotek
 • Spårutskrifter
  • makron
  • objekt -
  • assertions och invarianter
 • Funktionsobjekt
 • Manipulatorer
  • användning och implementation
 • Specialobjekt
  • objektfabrik, databasobjekt, argumentobjekt, subdomäner
 • Specialidiom
 • Polymorfa objekt
 • Objekt och datavärden
 • Implementationsprinciper
  • medlemsvariabler, medlemsfunktioner, arv, dynamiskbindning
 • Exekveringsmekanismer