Programmering - PHP & MySQL grunder

( 5 dagar )

PHP & MySQL grunder

Behovet att kunna utföra installationer och underhåll av databaser och webbservrar på andra plattformar än Windows växer i snabb takt. För att följa med i utvecklingen kommer vi att studera de populäraste efter Microsoft IIS och asp.net. Säkert har du hört talas om Apache2, PHP-5 och MySQL samt Oracle. Vi skall under detta kursmoment bekanta oss med dessa fyra.

Målgrupp

Kursen riktar sig till de som har vissa grundläggande kunskaper i programmering och HTML samt ASP.NET även om den inte direkt kräver detta är det en klar fördel om du har det.

En klar fördel är det om du också har kunskaper i andra operativsystem än Windows, kursen inleds dock med en kort genomgång över det nödvändigaste som du behöver för att klara dig.

Litteratur

Böckerna till kursen finner du på Akademibokhandeln där de finns i hyllorna. RH9 kurslitteratur kommer att delas ut första kursdagen.

Kursens huvudböcker

 • PHP 5 Programmering" (pagina) ISBN 91-636-0800-6
 • MySQL Handboken" (pagina) ISBN 91-636-0830-8
 • RH9" Egen produktion

Kursens olika huvudmoment

 • RH9 Kickstart installation och kort översikt
 • RH9 Grundläggande administration & Nätverk
 • Installation av MySQL4, Apache2 och PHP5
 • Mer om Apache2 & MySQL4 konfiguration
 • Grunderna i PHP5 & Styrstrukturer
 • Formulär & Stränghantering
 • Mer om PHP5
 • Grunderna i MySQL4
 • Snabbkurs i databasdesign
 • Normalisering
 • Skapa databaser
 • Infoga, Uppdatera & ställa frågor
 • PHP5 & MySQL4 i praktiken
 • Databaser konton/status & analys
 • Databaser backup/restore
 • Oracle överblick