Programmering - ASP.NET Grunder

(4 dagar)

Databasteknik 1/2
Kursmoment som kanske litet felaktigt heter Databasteknik 1 beskrives kort nedan. Programmeringskunskaper för husbehovet är nödvändigt för administratörer och datasäkerhets folk på alla nivåer. Kursen syftar inte till att man skall bli en fullfjädrad programmerare, den riktar sig just till husbehovet i första omgången.

Målgrupp
Kursen riktar sig till de som inte har några föregående kunskaper i varesig ASP, programmering eller HTML även om det är en klar fördel om du har det.

För de som saknar alla förkunskaper finns rekomenderade bredvidläsningsböcker. Dessa är tänkta att du som studerande själv väljer ut, den som passar dina behov bäst om du ens behöver boken. Två referensexemplar av boken tillhandahålls i klassrummet.

Litteratur
Böckerna finner du på Akademibokhandeln där de finns i hyllorna. Leveranstid är normalt 0 dagar men maximalt 1 vecka i Jönköping om de skulle vara slut. Köper du böckerna från annat håll kan du säkert få bättre priser och snabbare leverans, jag köpte mina på Akademibokhandeln i Jönköping.

Kursens huvudbok

"Lär dig ASP.NET på 3 veckor" (SAMS) ISBN nummer 91-636-0693-3.

Bredvidläsningsböcker

•  "GÖR EN EGEN HEMSIDA" (pagina) 91-636-0785-9

•  "HTML OCH JAVASCRIPT : EN INTRODUKTION" 91-4400397-8

Elektroniskt material
Tre pico-kurser att läggas upp inom några dagar. Dessa är som komplement till huvudboken och inspirationskälla för egna expriment. Som vanligt finns ett omfattande material. OBS! Det räcker inte hela vägen ut denna gång, ni måste ha huvudboken för att få en rimlig möjlighet att klara kursen.

Kursens olika huvudmoment
Vi kommer (förhoppningsvis) lära oss följande huvudmoment som är värda 3 poäng:

 • ASP.NET grunder
 • VB.NET gruner
 • C# och VB.NET objekt
 • Webbformulär grund
 • Webbformulär avancerad
 • Verifiera webbformulär med ASP.NET
 • Databaser grund, skapa databas
 • Databaser med ASP.NET
 • Kommunicera med ADO.NET
 • XML och ASP.NET
 • Avancerade metoder, SQL och Access
 • Läsa/Skriva filer på Webbserver

Databasteknik följs upp av ytterligare en fördjupning i ämnet som heter Databasteknik 2 under nästa år. Samma huvudbok men ytterligare en bok tillkommer som inte är bestämd ännu.