Nätverkstjänster - NIS/NIS+&YP

(1 dag )

LDAP

På denna kurs lär du dig att installera och konfigurera LDAP server under Unix, fokus är på BSD och Linux och några applikationsexempel. 

Kursens upplägg är sådant att den riktar sig till ca 10 deltagare. Teori varvas med praktik under kursens gång, diplom erhålls efter kursens slut. (Denna kurs är ej helt färdig ännu).

LDAP

Mål och syfte

Denna kurs ritar sig till dig som vill installera och sätta igång LDAP katalogservice under Unix. Vi lär oss först litet om LDAP och dess historia. Därefter lär sig deltagarna att kompilera, installera, konfigurera samt köra och underhålla LDAP server. Deltagarna lär sig hur man kan spara, hämta och uppdatera information i dina kataloger med LDAP klienter och verktyg. Deltagarna lär sig att konfigurera LDAP serverns demon slapd, replikering mellan servrar med demonen slurpd. Handhavande av LDAP bakomliggande databaser LDBM, SHELL, PASSWD. Skapandet av nya databaser och migreringar samt kopplingar till andra databaser. Kursen avslutas med att studera och sätta upp en LDAP konto server för centraliserad inloggning i större nätverk

Uppläggning

Kursens upplägg är sådant att den riktar sig till ca 10 deltagare. Diplom erhålls vid kursens slut. Under kursen utförs laborationer av både teoretisk och tillämpad karaktär. Kursmaterialet är på Engelska.

Deltagaren skall efter kursen kunna sätta upp katalogservice med LDAP samt redogöra för och förstå innebörden av:

 

 • What's a Directory Service ?
 • How does LDAP work ?
 • LDAP backends, objects and attributes
 • Installing, unpacking, compiling and configure the LDAP Server
 • Configuration File Format
 • Centralized login setups and administration
 • Integration with SAMBA
 • Global Directives
 • General Backend Options and general database directives
 • LDBM Backend-Specific Directives
 • Other Backend Databases
 • Access Control Examples
 • Running the LDAP Server
 • Command Line Options
 • Starting and stopping the LDAP server
 • Database Creation and Maintenance
 • Creating a Database online and offline
 • The LDIF format
 • The ldapsearch, ldapdelete and ldapmodify utilities
 • Roaming Access
 • LDAP Migration Tools
 • Authentication using LDAP
 • Graphical LDAP tools

Förkunskaper

Deltagare till denna kurs bör ha kunskaper motsvarande Unix sysadmin grund och erfarenhet av installationer rörande applikationer som måste kompileras för att fungera.

Kurslängd: En dag

Notera! Kursen har påhängsmoduler med SAMBA och Windows.