Nätverkstjänster - DHCP/bootp & rarp

(2 dagar )

DHCP/bootp & rarp

Denna kurs är till för den som redan kan grundläggande TCP/IP och datakommunikation men behöver lära sig DHCP/BOOTP/RARP samt TFTPi praktiken med BSD och Linux. 

Kursens upplägg är sådant att den riktar sig till ca 10 deltagare. Teori varvas med praktik under kursens gång, diplom erhålls efter kursens slut.

DHCP/BOOTP & rarp

Mål och syfte

Den här kursen riktar sig till de som önskar fokusera på dhcp/bootp och rarp samt tftpd. Dessa protokoll används för att leverera nätverksparametrar och kernelfiler samt annan information till olika typer av klienter med eller utan disk. Kursen tillhör familjen med Disklösa klienter och DiskMirror samt UnixCluster , där dessa protokoll också tas upp. Under denna kurs lär sig deltagarna att förstå, installera samt konfigurera och kompilera de olika protokollen. Kursen kan också ses som en förberedande kurs inför de övriga i familjen, beskriven ovan, då den innehåller baskunskaper på djupet.

Uppläggning

Kursens upplägg är sådant att den riktar sig till ca 10 deltagare. Diplom erhålls vid kursens slut. Under kursen utförs laborationer av både teoretisk och tillämpad karaktär. Kursmaterialet är på Engelska.

Deltagaren skall efter kursen kunna installera DHCP/bootp & rarp samt redogöra för och förstå innebörden av:

 • BOOTP/DHCP
 • Main purpose of BOOTP
 • Structure of BOOTP packet
 • How BOOTP works
 • Configuration and installation of BOOTP at server and client.
 • Main purpose of DHCP
 • Structure of DHCP packet
 • How DHCP works
 • Three mechanism for address allocation (manual, automatic, dynamic)
 • DHCP interaction through routers
 • Configuration and installation of DHCP clinet and server.
 • (Reverse) Address Resolution Protocol
 • Main purpose of RARP
 • Structure of RARP packet
 • How does RARP work (with/without router)
 • Purpose of RARP
 • Configuration and installation of RARP
 • Main purpose of TFPT
 • Structure of TFTP packet
 • How does TFTP work (with/without router)
 • Purpose of TFTP
 • Configuration and installation of TFTP
 • PXE boot for diskless clients and installation tasks

Förkunskaper

Deltagare till denna kurs bör ha kunskaper motsvarande Unix netadmin och erfarenhet av installationer rörande applikationer som måste kompileras för att fungera.

Kurslängd: Två dagar

Notera! Det finns färdiga påfyllnadsmoment med PXE boot samt disklösa klienter till Unix/Linux samt Microsoft produkter till denna kurs.