TCP/IP - VideoIP

(2 dagar)

VideoIP

Denna kurs riktar sig till den som har grundläggande förkunskaper i Datorkommunikation samt TCP/IP och helst Routing, och vill lära sig hur man kan bygga upp videokonferens system eller Internet "TV" med TCP/IP, sk. Video över IP . (IPv4 / IPv6) samt distribution av TV över city networks.

Kursens upplägg är sådant att den riktar sig till ca 10 deltagare. Teori varvas med praktik under kursens gång, diplom erhålls efter kursens slut.

 

!KURSEN EJ KLAR!