TCP/IP - VoIP

(3 dagar )

VoIP

Denna kurs riktar sig till den som har grundläggande förkunskaper i Datorkommunikation samt TCP/IP och helst Routing, och vill lära sig hur man kan bygga upp telefonnät med hjälp av TCP/IP, sk. Voice over IP

Kursens upplägg är sådant att den riktar sig till ca 10 deltagare. Teori varvas med praktik under kursens gång, diplom erhålls efter kursens slut.

VoIP

I denna kurs lär vi oss hur man bygger upp IP baserad telefoni. Vi studerar först klassiska system, så som de ser ut idag, det vill säga PDH, SDH, Sonet och ATM och klassiska växlar. Vi studerar också hur man bygger upp en infrastruktur med klassiska telenät och IP baserade. Sedan fokuserar vi oss på H.323/SIP/IAX2 och Open323 samt andra kring temat IP telefoni. Vi gör också under kursen en kort studium av teorier som ligger bakom telekom, bandbredder och modulation.

Efter kursen skall deltagarna kunna:

 • POTS uppbyggnad och funktion
 • Beskriva hur man bygger upp en infrastruktur för klassiska telenät
 • Djupare insikt i olika typer av telefonväxlar
 • Lär oss litet om PDH, SDH och Sonet samt lite ATM.
 • Telekom och Datacom tillsammans
 • Förstå H.323 på djupet
 • Open323 servers och klienter samt växlar.
 • Framtiden med IP Telefoni Open323
 • Förstå SIP på djupet
 • Kort teori bakom telekom, bandbredder & modulationer
 • Billing system och CDR
 • Praktiska laborationer med softswitchar

------------------------------------------------------ Kursens främsta mål är att ge deltagarna en djup insikt i hur telekom nätverken byggs upp och integreras med datakom nätverken. De analoga POTS nätet gås igenom och växelteknik samt multiplexing gås igenom med fokus på SDH/PDH och Sonet. En enkel H.323/SIP växel sätts upp.