Datasäkerhet - Datasäkerhet grunder

(3 dagar )

Datasäkerhet grund
Denna kurs riktar sig till alla som jobbar med datorer, inga särskilda förkunskaper krävs, alla är välkomna. Under kursen går vi igenom grundläggande datasäkerhet och belyser både Windows och Unix arbetsstationen, e-post, webbläsare, virus och antivirus. PGP och andra krypteringar samt PFW(Personal Firewalls).

Kursens upplägg är sådant att den riktar sig till ca 10 deltagare. Teori varvas med praktik under kursens gång, diplom erhålls efter kursens slut.

Datasäkerhet grund

Mål och syfte
Under tre dagar studerar vi grundläggande datasäkerhet för alla. Vi går igenom vad som brukar kallas för hotbilder och klassificerar dessa i grupper om inre och yttre hot, logiska och fysiska hot. Därefter går vi igenom vad som menas med behörigheter rörande resurserna som finns i nätverk och på den lokala datorn. Vi studerar OSI modellen och DoD modellen och tar en titt på hur nätverket fungerar samt datorernas operativsystem. Vi lär oss nätverksvett och nätverkssäkerhet samt brandväggar olika typer av brandväggar och hur de fungerar. Vi lär oss strategier för säkerhetskopieringar och virusskydd(elak kod). E-post och surfning samt riskerna med dessa studeras. Vi lär oss trojanen och vad en DOS och en DDOS attack är.

Uppläggning Kursens upplägg är sådant att den riktar sig till ca 10 deltagare. Diplom erhålls vid kursens slut. Under kursen utförs laborationer av både teoretisk och tillämpad karaktär.

Efter genomgången kurs skall deltagarna ha fått kunskap och ökad insikt i att:

 • Klassificera datorsäkerhet och hotbilder, inloggning, nätverk och TCP/IP säkerhet
 • Fysiska och Logiska host
 • Interna och Yttre hot
 • OSI-7 och DoD modellen
 • TCP/IP
 • E-Post
 • Virus och Trojaner
 • PGP
 • Personal Firewall
 • Lösenord In och Utloggning
 • Säkerhetskopiering
 • Delade resurser
 • Bärbara datorer
 • Webläsare
 • Elak kod

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs, endast lite datorvana.

Kurslängd: Tre dagar

Notera! Kursen har påhängsmoduler anpassade för den miljö som används hos er.