TCP/IP - TCP/IP Routing

(2 dagar )

TCP/IP Routing

Denna kurs riktar sig till den som har grundläggande förkunskaper i  Datorkommunikation och TCP/IP men vill få en djupare insikt i Routingvärlden, utan att för den skull behöva fokusera på någon produkt. Det finns en direkt uppföljningskurs Routed & Gated .

Kursens upplägg är sådant att den riktar sig till ca 10 deltagare. Teori varvas med praktik under kursens gång, diplom erhålls efter kursens slut.

Routing 

Mål och syfte

Kursdeltagarna lär sig Routing från grunden på ett gediget sätt genom suggestopedi och traditonella studier.

Kursen inleds med en genomgång över de grundläggande nätverkskomponenterna , hub, brygga, switch och router samt till vilken domän de hör i ISO-7 modellen och vilka variationer av bryggor och switchat samt wouters som förekommer.

Vi studerar source routing och transparent routing samt STA(Spanning Tree Algorithm) bryggornas protokoll för undvikandet av rundgång av data. Särskild studie av Lan switchar och VLAN(Virtual Local Area Networks) (802.1q).

Vi kikar på routing algorithmerna Djikstra och distansvektortabeller. StaticRouting samt dynamisk routing med familjerna RIP V1 & V2(Routing Infromation Protocol) och OSPF(Open Shortest Path First), studeras ingående. Vi lär oss routing hirarkier och de autonoma systemens tanke, samt de protokoll som tillhör backbone nätverken. Deltagarna lär sig efter genomgången teori hur man praktiskt sätter upp olika typer av routers, samt konfigurerar dem.

Lämplig fortsättningskurs är Ipv6. Kursen är också en lämplig förebyggande kurs för den som skall studera vidare på Cisco Academy.

Uppläggning

Kursens upplägg är sådant att den riktar sig till ca 10 deltagare. Diplom erhålls vid kursens slut. Under kursen utförs laborationer av både teoretisk och tillämpad karaktär. Kursmaterialet är på Engelska.

Deltagaren skall efter kursen kunna planlägga och bygga upp små till medelstora IP baserade nätverk med routrar, switchar och bryggor:

 • Describe bridging, switching and routing.
 • Understand the advantages and disadvantages of bridging, switchingand routing and when each should be used
 • Understand the Routing Information Protocol
 • Understand the Open Shortest Path First (OSPF)

Förkunskaper

Denna kurs riktar sig till den som har grundläggande förkunskaper i Datorkommunikation och TCP/IP men vill få en djupare insikt i Routingvärlden, utan att för den skull behöva fokusera på någon produkt. Det behövs inga förkunskaper om routing.

Med motsvarande förkunskaper avser vi en generell kunskap om datakommunikation och TCP/IP.

Uppföljningskurs till denna kurs skulle kunna vara endagskursen Routed & Gated, i denna kurs får man på ett mera praktiskt handgripande sätt fördjupa sig i dynamisk routing med OSPF/RIP/EGP.

Kurslängd : Två dagar.

 

   
Detaljer från kursdokumentationen,
(nyckelord):

Bridging and Switching

 • Different types of bridging (transparent, source-route, translate)
 • How transparent bridges operate
 • What is a bridging loop and how the Spanning Tree Protocol prevents
 • bridging loops
 • Advantages and disadvantages of bridges
 • Fundamentals of LAN switches
 • VLAN. 802.1Q
 • Practical exercise on the Spanning Tree Protocol

Routing

 • Difference between routable and non-routable protocols
 • How routers operate
 • Difference between dynamic and static routing
 • Two main steps in dynamic routing, (information distribution and route calculation)
 • Distance Vector and Link-State algorithms
 • Routing metrics used in dynamic routing
 • Bellman-Ford and Dijstra algorithm for route calculation
 • Advantages and disadvantages of routers
 • Difference between a default gateway and a proxy ARP
 • Configuring static routes
 • Paper-based exercise on the algorithms and a practical exercise on
 • static routing on the equipment

Routing Information Protocol

 • Distribution of information using RIP
 • Significance of slow convergence
 • How loops are generated using RIP and the use of Split horizons
 • Poison reverse
 • Use of timers to adjust routing update intervals, and time between routing update packets
 • Difference between RIP v1 and RIP v2
 • Advantages and disadvantages of using RIP
 • Practical exercise on RIP configuration

Open Shortest Path First (OSPF)

 • The OSPF hierarchy (autonomous systems, areas, area types, and backbone areas)
 • The Hello protocol used by OSPF
 • Different types of routers used by OSPF (designated router, backup designated router, area border router)
 • Adjacencies between routers
 • Importance of database synchronization in OSPF
 • Different Link State Updates (LSU)
 • Route summarisation
 • How timers are configured and their influence on convergence time and bandwidth used.
 • QoS in OSPF
 • Advantages and disadvantages of OSPF