TCP/IP - TCP/IP Grunder

(3 dagar )

TCP/IP Basics

Denna kurs riktar sig till den som har grundläggande förkunskaper i Datorkommunikation men vill lära sig TCP/IP. Kursens mål är att ge deltagaren en djupare insikt i TCP/IP protokollfamilj. Kursen börjar med att deklarera upp DOD modellen(TCP/IP protokoll stack). Stor vikt lägges på förståelsen av de olika pakethuvudena, IP(Internet- Protocol), TCP och UDP, samt kopplingen till det fysiska nätverket. 

Kursens upplägg är sådant att den riktar sig till ca 10 deltagare. Teori varvas med praktik under kursens gång, diplom erhålls efter kursens slut.

 

TCP/IP Grunder

Mål och syfte

Kursdeltagarna lär sig TCP/IP från grunden på ett gediget sätt genom suggestopedi och traditonella studier.

Kursens mål är att ge deltagaren en djupare insikt i TCP/IP protokollfamilj.

Kursen börjar med att deklarera upp DOD modellen(TCP/IP protokoll stack).

Stor vikt lägges på förståelsen av de olika pakethuvudena, IP(Internet Protocol), TCP och UDP, samt kopplingen till det fysiska nätverket. IP-adressens uppbyggnad samt subnätmaskar och olika typer av subnetting gås igenom detaljerat med praktiska moment och teoretiska räkneövningar.

Transportmekanismen och handskakningen vid TCP studeras ingående. Kopplingen till applikationslagret studeras också ingående. Dynamisk överföring av IP- parametrar och autostart av klienter studeras genom BOOTP(Bootstrap Protocol) och DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) samt RARP(Revers Adress Resolution Protocol). Diskussioner förs rörande TOS(Type of Service) och options-fältet med source routing. Deltagarna lär sig hur man hittar vidare information rörande TCP/IPoch kan tolka och använda nätverksanalysatorer. Olika plattformars TCP/IP stöd samt konfiguration studeras också geno praktiska tillämpningar. Slutligen kikar vi kort på IPv6

Lämplig fortsättningskurs är Routing.

Uppläggning

Kursens upplägg är sådant att den riktar sig till ca 10 deltagare. Diplom erhålls vid kursens slut. Under kursen utförs laborationer av både teoretisk och tillämpad karaktär. Kursmaterialet är på Engelska.

Deltagaren skall efter kursen kunna planlägga och bygga upp IP baserade nätverk, hantera de viktigaste IP tjänsterna och känna deras funktion:

 • Protocols in the TCP/IP stack
 • IP address - how they are constructed and how they work
 • Address resolution
 • Different IP versions
 • Remote command execution in networking
 • Remote file transfers
 • Mail and other network services

Förkunskaper

Denna kurs riktar sig till den som har grundläggande förkunskaper i Datorkommunikation men vill få en djupare insikt i TCP/IP. Med motsvarande förkunskaper avser vi en generell kunskap om datakommunikation.

Kurslängd: Tre dagar.

 

   

Detaljer från kursdokumentationen, (nyckelord):

Introduction to the TCP/IP Protocol Suite

 • Historical overview of TCP/IP development
 • Organizations involved (IAB, IETF, IRTF, IANA)
 • What is RFC, Draft, how to access them
 • Different statuses (standard, proposed standard, draft standard,
 • informational, best current practice)
 • Layers of Internet Protocol suite
 • Identification of appropriate protocols in each layer
 • Mapping between Internet Protocol Suite and OSI model
 • Lab: Accessing RFCs and discussing their status

Protocols in the TCP/IP Protocol Suite Internet Protocol

 • Main purpose of IP
 • Structure of IP packet
 • The purpose of TTL (Time-to-live) field
 • The purpose of TOS (Type of Service) field
 • Fragmentation of large packets
IP Addressing

 • IP address format
 • RIPE
 • Practice in conversion from/to Binary/Decimal/Hex
 • The purpose of subnet mask
 • Determining the destination of the packet (local or to the router) based on address and subnet mask
 • Different IP Address Classes, default subnet masks
 • Multicast addresses
 • Reserved addresses (e.g. for broadcast, network, 127.0.0.1 etc.)
 • How to implement subnetting, supernetting (Variable Length Subnet
 • Mask, Classless Inter Domain Routing)
 • Calculating number of hosts, subnetworks (depending on the length of subnetmask)
 • Private address space and their purpose - RFC 1918
 • Address proxy (NAT, NAF, PAT)
 • Lab: IP addressing design

Host Name Resolution

 • Main purpose of using host names instead of IP addresses
 • The structure of host name
 • Hierarchy among names
 • Top-level domains
 • The role of hosts file
 • Main purpose DNS - Domain Name System
 • Domain Name resolution process
(Reverse) Address Resolution Protocol
 • Main purpose of ARP
 • Structure of ARP packet
 • How does ARP work (with/without router)
 • Purpose of RARP

Internet Protocol Message Block - ICMP

 • Main purpose of ICMP
 • Structure of ICMP packet
 • ICMP types
 • Commands generating ICMP messages (ping, trace route)

Transmission Control Protocol - TCP

 • Main purpose of TCP
 • Structure of TCP packet
 • Concept of port
 • Default ports for frequently used applications
 • Description of segment and windows
 • Establishing of TCP connection (three-way handshake)
 • Retransmission of missing packets
 • Flow control (sliding window protocol)
 • Slow Start, Congestion Avoidance, Fast Retransmit (Tahoe), Fast
 • Recovery ( Reno ) Algorithms (Vegas, RFC 2001)

Usage Datagram Protocol - UDC

 • Main purpose of UDP
 • UDP packet structure
 • Lab: protocol analysis (IP, ARP, ICMP, TCP, UDP)

BOOTP/DHCP

 • Main purpose of BOOTP
 • Structure of BOOTP packet
 • How BOOTP works
 • Main purpose of DHCP
 • Structure of DHCP packet
 • How DHCP works
 • Three mechanism for address allocation (manual, automatic, dynamic)
 • DHCP interaction through routers
 • Lab

IPV6

 • The need for Ipv6
 • Main advantages against Ipv4
 • Ipv6 address structure
 • Ipv6 Colon hexadecimal notation
 • Ipv6 packet format
 • The base header format and extension header format

Application Protocols Remote Command Execution

 • Telnet
 • RLOGIN
 • RSH - Remote Shell

Remote File Transfer

 • FTP - How it works
 • FTP - Experience in using basic commands (open, close, quit, get, put,
 • binary, ascii)
 • FTP - How to access non-anonymous FTP site through WEB browser
 • TFTP - How it works
 • TFTP - experience in using commands
 • RCP - main purpose

Mail Services

 • SMTP - Main purpose
 • SMTP - How it works
 • SMTP and DNS
 • SMTP - Basic commands
 • POP3 - Main purpose
 • POP3 - How it works
 • POP3 - Basic POP3 commands
 • IMAP4 - Main purpose
 • IMAP4 - How it works
 • IMAP4 - Basic commands
 • The difference between POP3 and IMAP4

Other

 • NSF - Network File System
 • NIS - Network Information Service
 • LDAP - Lightweight Directory Access Protocol
 • NNTP - Network News Transfer Protocol
 • LDP, RLP
 • HTTP - HyperText Transfer Protocol