TCP/IP - IPv6

(2 dagar)

IPv6

Denna kurs riktar sig till den som har grundläggande förkunskaper i Datorkommunikation samt TCP/IP och helst Routing, och vill lära sig hur Ipv6 fungerar, utan att för den skull behöva fokusera på någon produkt. 

Kursens upplägg är sådant att den riktar sig till ca 10 deltagare. Teori varvas med praktik under kursens gång, diplom erhålls efter kursens slut.

IPv6

Mål och syfte

Kursdeltagarna lär sig IPv6 grunderna på ett lättförståeligt sätt genom suggestopedi och traditionella studier.

Kursen inleds med en kort historisk tillbakablick som är nyttig för var man och kvinna. En kort jämförelse mellan IPv4 och IPv6 med pros och cons görs. Kravspecifikationerna på IPv6 deklareras upp från IPv6 forum, vi försöker lösa vad som saknades i IPv4. Vi tittar kort på vilka produkter och tillverkare som stöder IPv6. Därefter studeras ingående IPv6 paketets uppbyggnad och den viktiga IPv6 adressens uppbyggnad, Unicast, Multicast och Anycast under. Några praktiska övningar där konfiguration görs på några plattformar(Unix & NT). Vi studerar också problematiken vid övergång från IPv4 till IPv6 och hur man löser dessa problem genom dels med hostar som har dubbla IP stackar(både IPv4 och IPv6), samt med DNS:er och DHCP servrar. Vi lär oss de olika IPv6 headers, samt studerar ingående deras uppbyggnad och funktion. Slutligen analyserar vi problematiken med klassning av data(QoS) och vad som är gjort i IPv6 åt detta.

Uppläggning

Kursens upplägg är sådant att den riktar sig till ca 10 deltagare. Diplom erhålls vid kursens slut. Under kursen utförs laborationer av både teoretisk och tillämpad karaktär. Kursmaterialet är på Engelska.

Deltagaren skall efter kursen kunna sätta upp ett enklare IPv6 baserat nätverk samt redogöra för och förstå innebörden av:

 

 • Vad är IPv6?
 • Litet om IETF och IP version 6 Working Group (ipv6)
 • Vad kan IPv6 som inte IPv4 kan, samt fördelar nackdelar med IPv4 / IPv6.
 • Hur klassar man information som: Data, Video, Telefoni, Radio i IPv6 i IPv6?
 • IPv6 över GPRS.
 • IP Adresser och adresseringsmetoder.
 • Övergången från IPv4 till IPv6.
 • IPv6 paketet och datapaketering.
 • Headertyper finns i IPv6
 • IPv6 och QoS.
 • IPv6 datapaket och säkerhet.

Förkunskaper

Denna kurs riktar sig till den som har grundläggande förkunskaper i Datorkommunikation samt TCP/IP och helst Routing, och vill lära sig hur Ipv6 fungerar, utan att för den skull behöva fokusera på någon produkt.

Det behövs inga förkunskaper om IPv6.

Med motsvarande förkunskaper avser vi en generell kunskap om datakommunikation och TCP/IP plus lite routing.

Kurslängd: Två dagar.