Datakommunikation (ej produktspecifik)

Innan du börjar arbeta med datorer i nätverk kan det vara en god ide att lära sig litet om teknologin och tankarna bakom, kurserna sträcker sig från nybörjaren till den erfarne utvecklaren eller administratören.

Datakommunikation, ett stort område. Många av oss i denna branchen började sin karriär med fidonet, ett ideellt nätverk med stor spridning världen över, under 80 och 90-talet, vilken kopplade samman BBS:er. Fidonet symboliserades med en liten tidningsbärande hund. Vi har flera kurser med olika nivå och inriktning.