Datakommunikation - Datacom Basic 2


Denna kurs riktar sig till den som har läst Datacom Grunder 1, 3 dagar eller har motsvarande förkunskaper i Datorkommunikation. Under fyra dagar studerar vi komponenterna i WAN (ATM/FR/SDH/PDH/X.25..) och de vanligast förekommande LAN typerna, pådjupet. En del av kursen riktar sig mot xDSL och bredbandsteknologi.

Kursens upplägg är sådant att den riktar sig till ca 10 deltagare. Teori varvas med praktik. Diplom erhålls vid kursens slut.

Förutsättningar Datacom Base II 4 days

Denna kurs riktar sig till den som har läst Datacom Base I 2 dagar eller har motsvarande förkunskaper i Datorkommunikation, vi studerar djupare komponenterna i WAN och studerar de vanligast förekommande LAN typerna. En del av kursen riktar sig mot xDSL och bredbandsteknologi

Kursens upplägg är sådant att den riktar sig till ca 10 deltagare. Under kursen utförs laborationer av både teoretisk och tillämpad karaktär

Kursens dokumentation och labbar är på Engelska, det medföljer också en ordbok på slutet av kursdokumentationen.

Kursmaterialet består i en CD skiva som kostar 50:- eller en pärm som kostar 250:-, det är självkostnadspriser. För den som är litet orolig över Engelskan, kan lugnt vara med på föreläsningarna ändå. Som komplement till vår omfattande dokumentation kan någon trevlig Svensk bok väljas.

Kursen är neutral och passar för följande plattformar; Unix, Windows familjen, Novell Netware, Macintosh och BeOS. Medföljande programvaror passar dock enbart för Unix med gcc kompilator samt Windows familjen.

Efter fullbordad kurs erhålles ett Diplom med huvudmomenten införda.

De teoretiska föreläsningarna börjar klockan 09.00 och pågår till lunch runt 12.00 de återupptas klockan 13.00 och avslutas senast kl. 16.00. Föreläsningarna är indelade i pass om mellan 30 till 60 minuter med småpauser på 5-10 minuter.

Frukost mellan avses mellan 10.00 och 10.20. Notera dock att det inte är alla dagar som föreläsningarna påbörjas efter lunch och avslutas senast klockan 16.00, det är de yttre gränserna. Där det förekommer laborationer planeras dessa där det så är möjligt på eftermiddagarna. (Förmiddagar föreläsningar, Eftermiddagar labbar)

Nedan följer ett förslag på kursupplägg, naturligtvis kan den anpassas exakt efter era behov med era produkter som fokus. De nämnda momenten är också kapitel i vår kursdokumentation.


   
Kurs Planering Datacom Grunder 2

Dag 1 Teori

 • Introduction to Data Communication
 • Networking
 • Types of Networks
 • OSI Seven-Layer Reference Model
 • SAP, PDU and SDU
 • Network Topologies
 • Types of Communication
 • Network Devices
 • Standardisation
 • Physical Media
 • Coaxial Cable
 • Twisted Pair Cable
 • Optical Fibre Cable
 • Connectors
 • Transmission Media Connectors
Övningar
 • Technology Comparison
 • Ethernet Technology
 • Grounding
 • Cables and Connectors

Dag 2 Teori

 • LAN Interfaces and Technologies
 • LAN Protocols and Topologies
 • Ethernet 802.3
 • Fast Ethernet
 • Gigabit Ethernet
 • Extreme Ethernet
 • Token Ring 802.5
 • Fibre Distributed Data Interface (FDDI)
 • ARCnet
 • 100 VG AnyLAN (802.12)
 • Wireless LAN
 • ATM
Övningar
 • Building LAN
 • Analysing Ethernet Frames (1)
 • Analysing Ethernet Frames (2)

Dag 3 Teori

 • WAN Interfaces and Technologies
 • Data Transmission Protocols
 • Serial Line Interfaces
 • V24/28 Interface
 • Comparison of V.24 and RS232c
 • V.24/28 Circuits
 • V.35 Interface
 • X.21 Leased Line
 • G.703 (at 64 kbit/s)
 • Interfacing Data Terminal Equipment
 • High Speed Digital Data Interfaces
 • Point-to-Point Protocol
 • X.25
 • Frame Relay
Övningar
 • Analysing Frame Relay Frames
 • Analysing X.25 Packets

Dag 4 Teori

 • Interfacing Data Terminal Equipment
 • Asynchronous Transfer Mode
 • Modems & modulation.
 • Integrated Services Digital Network (ISDN)
 • XDSL family;
 • Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)
 • Very High Speed Digital Subscriber Loop (VDSL)
 • High Speed Digital Subscriber Loop (HDSL)
 • PDH, SONET and SDH family
 • Power Supply, Grounding and Electrostatic Protection
 • Power Hazards
 • Grounding
 • Grounding Methods