Datakommunikation - Datacom Basic 1

(3 dagar )

Denna grundkurs riktar sig till den som inte har några förkunskaper i datorkommunikation men vill lära sig dess grunder.

Kursens upplägg är sådant att den riktar sig till ca 10 deltagare. Teori varvas med praktik under kursens gång, diplom erhålls efter kursens slut.

Förutsättningar för Datacom grunder
Denna grundkurs riktar sig till den som inte har några förkunskaper i datorkommunikation men vill lära sig dess grunder. Vi har noterat att det inte är tekniken som är det svåraste, det är språket som är tillkrånglat. Kursens upplägg är sådant att den riktar sig till ca 10 deltagare.

Kursen anses vara krävande och håller ett högt tempo, den förutsätter dock inte förkunskaper i datorkommunikation. Två dagar ägnas åt grundläggande datakom och tre dagar till grundförståelsen för TCP/IP.

Kursens dokumentation och labbar är på Engelska, det medföljer också en ordbok på slutet av kursdokumentationen.

Kursmaterialet består i en CD skiva som kostar 50:- eller en pärm som kostar 250:-, det är självkostnadspriser. För den som är litet orolig över Engelskan, kan lugnt vara med på föreläsningarna ändå. Som komplement till vår omfattande dokumentation kan någon trevlig Svensk bok väljas, ”Lokala Nät” är ett sådant exempel.

Kursen är neutral och passar för följande plattformar; Unix, Windows familjen, Novell Netware, Macintosh och BeOS. Medföljande programvaror passar dock enbart för Unix med gcc kompilator samt Windows familjen.

Efter fullbordad kurs erhålles ett Diplom med huvudmomenten införda.

De teoretiska föreläsningarna börjar klockan 09.00 och pågår till lunch runt 12.00 de återupptas klockan 13.00 och avslutas senast kl. 16.00. Föreläsningarna är indelade i pass om mellan 30 till 60 minuter med småpauser på 5-10 minuter.

Frukost mellan avses mellan 10.00 och 10.20. Notera dock att det inte är alla dagar som föreläsningarna påbörjas efter lunch och avslutas senast klockan 16.00, det är de yttre gränserna. Där det förekommer laborationer planeras dessa där det så är möjligt på eftermiddagarna. (Förmiddagar föreläsningar, Eftermiddagar labbar)

Nedan följer ett förslag på kursupplägg, naturligtvis kan den anpassas exakt efter era behov med era produkter som fokus. De nämnda momenten är också kapitel i vår kursdokumentation.

   
Kurs Planering Datacom Grunder 1

Dag 1 Teori

 • Introduction to Datacom
 • The physical media, what is an interface.
 • Bandwidth and Speed.
 • Defining the Lan, Man and Wan.
 • OSI-7 model.
 • Network models.
 • The IEEE802 family of standards.

Övningar

 • Cables and Connectors examination.
 • Where to find your computers network interface.

Dag 2 Teori

 • Ethernet family and CSMA/CD
 • (TokenRing family) Focus is on Ethernet
 • ATM introduction.
 • Connectivity and Segmentation.
 • The components in the Lan.
 • Defining the Repeater, Bridge/Switch and Router.
 • VLANs
 • Network Design., How to build Lan's, some advices.
 • Documenting networks.

Övningar

 • Hands on the hub/bridge/switch.
 • Planning your LAN:s
 • Building a small LAN.
 • Building a radio link for datacom.

Dag 3 Teori

 • Bridging and Switching
 • Repeaters, Bridges and Routers
 • Types of Bridges
 • Source-Route Bridging
 • Transparent Bridging Operation
 • Bridging Loops
 • LAN Switches
 • VLANs
 • Avantages of Bridging
 • Disadvantages of Bridging
Övningar
 • Installing bridges in your lan's
 • Setting up a bridged network